Термопомпени системи - Информация

 

Термопомпата е климатична машина, която премества енергия във вид на топлина от едно място на друго. В зависимост от нуждите тази топлина може да се премества там където Вие желаете – в или извън помещенията. Това определя режима на работа: отопление или охлаждане. Климатикът и хладилникът са термопомпени агрегати.

 

Термопомпената система се използва за отопление, охлаждане и производство на топла вода (БГВ) за бита в еднофамилни и многофамилни къщи, жилищни кооперации, обществени сгради и т.н. Също така може да подмени старите котли на дърва, въглища, ток, нафта и газ, които имат в пъти по-големи разходи за поддръжка и закупуване на ресурси. Термопомпа, която консумира 1 kW/h електроенергия отдава 4 kW/h топлинна мощност, намалявайки разхода на ток с 65-80%. Това съотношение не може да бъде постигнато от подобен уред предназначен за отопление и охлаждане.

 

 

Благодарение на съвременната технология може допълнително да се съкрати дневната работа на машината чрез програмиране по часове, което допринася още веднъж за ниските сметки. В зависимост от начина на извличане на енергия, термопомпите се делят на три масово срещани вида.

 

Видове термопомпи:

Термопомпа въздух-вода извлича топлинна енергия от външния въздух и я премества в отоплителната система (парната инсталация). Коефициентът на енергийна ефективност (СОР) на машината се влияе от атмосферните условия и е плаващ спрямо външната температура на въздуха. В голяма част от България средно януарските температури са положителни- малко над 0°С, което предоставя отлични условия за работата на термопомпа въздух-вода в дългогодишен план. Дори при голямо понижаване на температурите, технологията на работния процес е усъвършенствана и гарантира ефективна и безопасна работа на машината.

 

 

Термопомпа вода-вода извлича топлинна енергия от подземните води, които са с температура между 7-14°С целогодишно. Това дава възможност за по-висок коефициент на енергийна ефективност, който е изразен в СОР на машината- между 5 и 8. Преди всичко за изграждането на една такава инсталация са необходими геотермални проучвания. При изчисляването на топлинната мощност и вида термопомпа има изисквания относно водата и дебита.

 

 

Термопомпа земя-вода извлича топлинна енергия директно от земята. Температурата на почвата след определена дълбочина е около 10-14°С, което допринася за високата ефективност при отопление и охлаждане. Коефициентът на енергийна ефективност е около 5, което означава, че разходът на електроенергия ще се намали с 80%. Процесът земя-вода е геотермален с топлообменници на гликол или хладилен агент, които могат да бъдат разположени хоризонтално или вертикално със сондаж.

 

 

Най-масовият модел термопомпа е въздух-вода, поради сравнително по-ниската първоначална инвестиция и фактът, че не е обвързана с природните особености на съответния парцел.