Кредит Енергийна Ефективност

Климатици с кредит енергийна ефективност, вземете климатик на изплащане с 20% отстъпка с програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома. Сега имате възможност да закупите своят климатик с 20% по-малко от нейната реална стойност. Питате се как? Отговорът е като кандидатствате по Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома (REECL).

 

Тази програма е финансирана от Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност на България. Тези 3 институции са се заели със задачата да увеличат максимално броят на българските домакинства, които правят подобрения в домовете си с цел намаляване на енергийните разходи, вследствие на което и намаляването на вредните емисии изпускани в атмосферата. Безвъзмездната помощ отпусната от тях е в размер на 40 милиона евро и е валидна до 31.07.2014г.

 

За нея може да кандидатства всяко семейство, което е решило да си закупи климатик. За целта е необходимо с изготвената от нас оферта, за избрания климатик, да се кандидатства пред кредитоотпускащата банка, която след като разгледа вашата оферта и проучи енергоефективността на съответния уред, ще ви съобщи дали сте одобрени да бъдете кредитирани по Програма за кредитиране на енергийната ефективност дома.

Българските банки, които участват в Програмата REECL, са:

 

123

 

Можете да изберете към коя да се обърнете за вашия кредит. Подаването на ценовата оферта може да стане във всеки един офис на избраната банка, няма изисквания и ограничения за подаването й. След като сте одобрени общата сума на връщане на заема ще бъде с 20% по-малка от реалната стойност на закупения климатик и тези 20% ще бъдат изплатени от Програма за кредитиране на енергийната ефективност дома.

 

Закупувайки си климатик чрез кредитния механизъм на Европейската комисия вие първо ще спечелите намалявайки разходите си за отопление и втори път ще спечелите заплащайки по-ниска цена от стойността й.