Устройство на климатика

Устройството на климатика ще разгледаме на базата на сплит- системата. Най-общо тя се състои от вътрешно и външно тяло.
1.Компресор - "сърцето на климатика". Ролята му е да засмуква фреона и да осигурява движението му в климатичната система.
2.Терморегулиращ (четирипътен) вентил- обръща режимите топло и студено. Когато задедете режим топло на дистанционното, четирипътният вентил обръща движението на фреона. По този начин външното тяло работи на студено , а вътрешното на топло. При задаване на режим топло, протича обратният процес.
3.Контролна платка:   По правило я има само при инверторните модели. При конвенционалните климатици цялата електроника е във вътрешното тяло.
4. Вентилатор  -  служи за обдухване на кондензатора, създавайки въздушна струя. При евтините климатици от ниския клас работи само на една степен, докато при моделите от високия клас климатици, имащи широк температурен диапазон, са разчетени няколко степени за по-плавно регулиране.
5.Кондензатор- мястото, където става изпаряването и кондензацията на хладилния агент /фреона/.
6.Филтър на фреона- намира се на входа на комресора. Ролята му е да предпазва от замърсяване хладилния агент /фреона/ в хода на монтажа.
7.Щуцерни връзки - тук отнасяме медните тръби, правещи връзката между външното и вътрешното тяло.
8. Защитно капаче-предпазва  щуцерните връзки.
 
 
Oсновните компоненти , изграждащи вътрешното тяло на климатична сплит-система.
1.Преден панел- пластмасов решетъчен капак. През него постъпва въздухът, който трябва да бъде охладен или отоплен в зависимост от зададения режим.
2.Основен филтър- представлява финна мрежичка, която служи за улавяне на прах от въздуха. Има го при всички климатици. Той трябва да се почиства редовно на всеки две седмици, особено в помещения, които се запрашават бързо. Ако бъде оставян често мръсен, той ще затрудни работата на климатика. Почистването му е елементарно и става под течаща вода.
3.Изпарител- той нагрява и изпарява хладилния агент /фреона/
4.Хоризонтални жалузи- регулират въздушната струя нагоре-надолу. Настройват се от дистанционното управление.
5.Панел с индикации- показва режима на работа и случаите на повреда или грешка в работата на климатика
6.Допълни филтри- някои модели имат допълнителни филтри. Те биват различни видове: електростатични, плазмени, катехинови и т.н. Сменят се на всеки 2 години. Когато са замърсени издават неприятна миризма. Не се мият. След като се замърсят се изхвърлят или заменят с нови.
7.Вентилатор-има няколко степени, с които регулира силата на въздушната струя.
8.Вертикални жалузи- регулират посоката на въздушната струя настрани. При някои модели се настройват от дистанционното, при други-ръчно.