Избор на климатик

Покупката на климатик е важна дейност, която не бива да се подценява.
Климатика ще ни служи в следващите 5 - 10 години и в зависимост от правилния ни избор ще ни поднася месечни сметки за електриччество, които трябва да плащаме. Различните климатици имат различни възможности , също важни характеристики - като раличен шум, различни филтри, различна ефективност и р.н.
Какви климатици да си купим. Как да изберем климатик , така че да постигнем едновременно комфорт и икономичност ?

 

На определн етап от развитието на техниката за климaтизация, инжинерите разработчици въвели за захранващ модул на компресора инвертор. Инверторът е електрононен контролер, който преубразува постоянният ток в променлив. По този начин е възможно плавно да се регулират оборотите на компресора, а от там и мощността му. Което означава че компресорът на климатика може да работи точно толкова колкото е нужно за зададения режим и по този начин да пести 30 - 35 % електроенергия. В последствие технологията се развива и се появяват правотокови компресори с по-голям въртящ момент, с по-малки габарити, по-слаби вибрации и шум. При тях имаме дори и напредък в борбата за по-висока енергоефективност. Макар електронния захранващ блок да не е вече класически инвертор добилото популярност название "инвертор" на този вид климатици остава.

 

Климатиците са машини с определена топлинна мощност, които се избират в зависимост от топлинния капацитет на помещението, за което са предназначени. Изборът се прави без оглед на желанието ни или възможностите които имаме в момента. Трябва да се съобрази големината и изложението на стаята, наличието и вида на топлоизолацията на сградата, големината и разпложението на прозорците, броя на включените домакински или офис електроуреди, евентуално броят на хората обитаващи това помещение.

 

Например се приема че през 1 кв.метър остъкление преминава средно 450 W топлина, един човек излъчва около 150 W , офистехниката излъчва около 30% от номиналната си консумирана мощност като топлина ( компютър - 250 - 300 W , монитор - 400 W , лазарен принтер - 400 W, копирна машина 500 W и така нататъка. )Събирайки всички источници на отдаване на топлина се подбира климатик с топлинен капацитет, който да покрива и емкостта на помещението заедно с неголям запас.
За ориентировъчен разчет се предвиждат около 50 W на кубичен метър, като при големи прозорци с южно изложение се добавя поне 15% охладителна мощност.

 

Какво трябва да се знае при правилното изчисляване мощноста на климатика.

 

1. Трябва да знаете размерите на помещението – дължина, широчина, височина (кубатура - m3 и квадратура - m2).
2. Вида на строителството - тухла, панел или др.
3. Каква е дограмата – дървени, ПВЦ, алуминиеви или други.
4. Какво е изложението на помещението - юг, север, изток, запад.
5. Има ли допълнителна изолация.
6. Големината на прозорците и техния брой.
7. Какви и колко уреди имате с допълнително топлоотдаване, компютри, телевизори,хладилници и н.т.
8. 3а какъв сезон Ви е необходим кондиционера - само за лятото, за лятото и преходните сезони или за целогодишна употреба.
9. Броя на хората в помещението.
10. С какъв бюджет разполагате.